પૃષ્ઠ_બેનર

ભાગીદારો

ભાગીદારો

1. વુહાન ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ જૈવિક ઉત્પાદનો

2. વુહાન યુઆન્ડા હોંગ્યુઆન કો., લિ.

3. વુહાન વુયાઓ ફાર્માસ્યુટિકલ કો., લિ.

4. વુહાન શુબાંગ ફાર્માસ્યુટિકલ કો., લિ.

5. જિયાનમિંગ ફાર્માસ્યુટિકલ યેકાઈ થાઈ મેડિસિન (સુઇઝોઉ) કું., લિ.

6. હુબેઈ ફક્સિંગ જૈવિક ટેકનોલોજી કું., લિ.

7. કિઆનજીઆંગ યોંગન ફાર્માસ્યુટિકલ કું., લિ.

8. ઓરિએન્ટલ બોધિ (કંબોડિયા) ઇન્ટરનેશનલ કો., લિ.

9. હેનાન ટિઆનિંગ ફાર્માસ્યુટિકલ કો., લિ.

10. Huayang (Enshi) ફાર્માસ્યુટિકલ કો., લિ.

11 હુબેઈ સિયાન ફાર્માસ્યુટિકલ કું., લિ.

12 જિંગઝોઉ હાઈચેંગ કેમિકલ કું., લિ.

13. હુનાન હોંગટાઈ ચાઈનીઝ મેડિસિન પીસીસ કો., લિ.

14. વુહાન Hengxinyuan ફાર્માસ્યુટિકલ કો., લિ.

15. હુબેઈ નુઓશેંગયુઆન જૈવિક ટેકનોલોજી કું., લિ.

16. હુબેઈ ફ્યુચર હોમ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી એગ્રીકલ્ચર કો., લિ.

17. હુબેઇ શેનચેંગ લાઇફ સાયન્સ કો., લિ.

18. હુબેઈ ઝિન્ઝોંગ વાયરસ ડિસીઝ એન્જિનિયરિંગ ટેક્નોલોજી કો., લિ.